Видео-лекције – наставна средства савременог образовања

Бојана Светек 3. децембар 2021.

П ратећи навике ученика и њихов начин усвајања садржаја уочавамо да ученици много више користе сликовите и мултимедијалне садржаје него класичан текст. Похађала сам семинар Образовно кративног центра „Видео-лекције – наставна средства савременог образовања“, који нас наставнике оспособљава да креирамо своје лекције у формату који је много прихватљивији данашњим ученицима и да своју наставу прилагодимо овом формату.


okc

На овај начин ученици могу да код куће погледају садржај онолико пута колико им је потребно, да кроз интерактивне лекције провере своје знање, а помаже и ученицима који су изостали са наставе.

Ево примера видео-лекција:
Гудачки инструменти
Гудачки инструменти - квиз

Пример видео лекције из енглеског језика:
Global warming