еНаставник

Добро дошли на одељак сајта наше и ваше школе „еНаставник“.


ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ,

Потрудили смо се да вам мало поједноставимо рад у нашој и вашој школи. „еНаставник“ је одељак школског сајта у који ћемо убудуће уносити сва документа у вези са стручним већима и школским тимовима. Одељак је подељен на два дела, један део је за школске тимове и други за стручна већа. Унутар њих су фолдери, по један за сваки тим и стручно веће по којима су и именовани. Све је јасно, прегледно и лако доступно чиме је приступ датим документима доста олакшан. Потребно је само да кликнете на одабрани фолдер.

Срећан рад!


eNastavnik

ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ


Школски обрасци и табелеШКОЛСКИ ТИМОВИ


Tим зa инклузивнo oбрaзoвaњe
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Tим зa зaштиту ученика oд дискриминације, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Tим зa прoфeсиoнaлни развој
Тим зa рaзвojнo плaнирaњe
Тим зa сaмoврeднoвaњe
Тим зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
Педагошки колегијумСТРУЧНА ВЕЋА


Разредна настава
Физика, Биологија и Хемија
Историја и Географија
Математика
Српски језик
Страни језици
ТТ и Информатика
Вештине - Музичко, Ликовно и Физичко