Дан оторених врата


Отворена врата представљају школски термин који означава време које наставници, учитељи и сви запослени у школи могу да посвете ђачким родитељима ради успешне сарадње и праћења ученика. Сви наставници и учитељи имају одређен термин у недељи који представља резервисано време наставника за родитеље ђака. Отворена врата су веома корисна и омогућавају родитељима да имају бољи увид у рад и напредовање свог детета. Могу са наставником да попричају о проблемима са којима се деца сусрећу у усвајању градива неког предмета, или да се посаветују како да деци помогну да боље напредују. Такође, веома је важно да родитељи у четири ока обавесте одељењске старешине о свим здравственим проблемима (ако их има), или о породичним ситуацијама, као и о условима у којима дете живи. Све ово има за циљ да наставници имају детаљан увид у личност сваког ученика, како би имали правилан приступ у раду са њима. Тако би се ученицима помогло да што лакше и боље усвајају знање и васпитање. Заједничком сарадњом родитеља и наставника постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког ђака, а сваки се проблем лако реши ако се родитељи и наставници заједничким радом ангажују.

Термини отворених врата за сваког наставника доступни су вам на линку испод.