Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима:

Мимица Радовановић
Бојана Светек
Милица Ненадић
Јована Тешић
Драган Лукић
Милош Дражић

Контакт телефони релевантних служби:

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
011/8161-400

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЛАЗАРЕВАЦ
011/8123-458

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
011/8123-298