Децембарски огледни часови из историје

Јована Тешић 24. децембар 2021.

Т оком децембра одржана су два огледна часа из историје са ученицима осмог разреда, од којих други на иницијативу самих ученика.Први огледни час одржан је 10. 12. 2021. Тема овог часа била је ,,Нацистичка пропаганда“. Историјски извори одабрани за овај час били су нацистички пропагандни плакати и фотографије. Ученици су имали прилику да тумаче нацистичке пропагандне плакате како би се упознали са методама нацистичке пропаганде (симболи, боје, предрасуде...). Поред тога, тумачене су и фотографије које приказују промене у немачком друштву као и утицај нацистичке доктрине на различите друштвене групе, како би се ученицима приближиле размере и последице деловања нацистичке пропаганде. За тумачење пропагандних плаката коришћени су методологија и материјали са акредитованог семинара „Учити о Холокаусту“ - Група 484 и Центар за примењену историју.Други огледни час одржан је 24. 12. 2021. Тема овог огледног часа била је ,,Битке другог светског рата“. Битке су посматране из угла њихових учесника, а ученици су радили са историјским изворима – фотографијама и писмима. Ученици су тумачили фотографије војника, ситуација и призора из одабраних битака.
Другог светског рата, како би се упознали са ратном стварношћу и утицају рата на појединце – њихова осећања, тела, судбине... Поред тога, тумачена су писма војника који су припадали различитим војскама – како би се схватио утицај рата на војнике обе зараћене стране. Писма су одабрана из различитих фаза рата, како би се нагласиле и промене које је рат оставио на ставове и размишљања учесника битака.
Надамо се да ће ентузијазам ученика остати исти и током наредних месеци, да ће наставити да буду вредни и пријављују се за огледне часове. Велика захвалност колегама које су пружиле подршку и учествовале у часовима.