Може ли да се понови?
Може ли нама да се догоди?

Јована Тешић 28. мај 2021.

О држан огледни час – Нацистичка пропаганда и Холокауст (Утицај пропаганде на распламсавање антисемитизма у нацистичком друштву). Ученици осмог разреда учествовали су 28. 05. 2021. године у огледном часу чији је задатак био неговање културе сећања на Холокауст као и ближе упознавање са антисемитизмом, ксенофобијом, националном и верском нетрпељивошћу у прошлости али и данас.


Nacisticka propaganda

Поред усвајања теоријског знања, интерактивни карактер часа за циљ има развијање способности исказивања ставова, тумачења историјских извора као и тумачење друштвене стварности.

Уводни део часа био је посвећен упознавању јеврејске културе и народа, са циљем хуманизовања жртава антисемитизма и подсећања на улогу и допринос Јевреја у друштву на примерима истакнутих личности.

Главни део часа био је посвећен нацистичкој пропаганди – условима у којима се развила, њеним методама, циљној групи, стереотипима. Након пропаганде уследило је тумачење преображаја – у шта је пропаганда претворила друштвене групе које су у ауторитарном режиму биле маргинализоване, а у шта остатак друштва нацистичког режима.

Завршни део часа донео је закључак, који заправо није био решење, одговор на сва питања, већ управо продубљивање питања и подстицај на размишљање о томе колико је важна емпатија и свест о трагичним догађајима који су обележили прошлост. Наглашена је друштвена одговорност сваког појединца, свест о томе да се злочнини против човечности понављају, а да је задатак сваког члана друштва да се образује и поступа за мир.

На часу је коришћена методологија и материјали са акредитованог семинара „Учити о Холокаусту“ (Група 484 и Центар за примењену историју).